Tận tâm - Uy tín - Sáng tạo

Giới thiệu Liên Hệ

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - TRÍ TUỆ KINH DOANH DÙNG TABLEAU

DATA ANALYSIS AND BUSINESS INTELLIGENCE USING TABLEAU

A. Lịch Khai Giảng

Khai giảng Khóa học mới về Phân Tích Dữ Liệu ngày 20 tháng 5 năm 2023

1) Lớp Học Phát Triển Cá Nhân

- Thời lượng: 8 buổi * 3 tiết

- Hình thức học: Online (chọn buổi học sẽ thảo luận cụ thể với học viên )

- Học phí: 2.4tr

- Tài liệu học tập sẽ được Tập đoàn Tâm Anh cung cấp trực tiếp

- Điện thoại liên lạc: 0769 6907 31 Bùi Tiến Đức CEO

2) Đào Tạo Cho Doanh Nghiệp

- Thời lượng: Thiết kế phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại doanh nghiệp

- Hình thức: Trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc tại cơ sở do Tập Đoàn Tâm Anh chuẩn bị

- Chi phí: liên hệ qua số điện thoại 0769 6907 31

- Tài liệu học tập sẽ được Tập đoàn Tâm Anh cung cấp trực tiếp

- Điện thoại liên lạc: 0769 6907 31 Bùi Tiến Đức CEO

B. Khóa Học

1. Mô tả môn học (Course Description)

Môn học này nhằm đào tạo học viên kiến thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu (PTDL - data analysis) và trí tuệ kinh doanh (business intelligence - BI) như: quy trình và nguyên lý phân tích dữ liệu, các kỹ thuật thu thập, tiền xử lý dữ liệu, tổ chức lưu trữ dữ liệu như kho dữ liệu (data warehouse), các kỹ thuật phân tích dữ liệu đa chiều, ứng dụng của phân tích dữ liệu trong trí tuệ kinh doanh, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý, khoa học, kỹ thuật. Thực hiện các bài toán phân tích dữ liệu và BI trong thực tế bằng phần mềm phân tích dữ liệu Tableau.

2. Mục tiêu môn học (learning outcome)

Sau khi học môn học này học viên có thể:

3. Đề cương chi tiết (Syllabus)

Phần 1: Các nguyên lý và quy trình trong phân tích dữ liệu

Phần 2: Kho dữ liệu (Data warehouse) và phân tích dữ liệu đa chiều (multi-dimensional data analysis)

Phần 3: Phân tích dữ liệu đa chiều và trực quan hóa dữ liệu với công cụ Tabeau

Phần 4: Hoàn thiện một giải pháp phân tích dữ liệu và BI trên Tableau

Phần 5: Hoàn thiện một giải pháp phân tích dữ liệu và BI trên Tableau

4. Tài liệu tham khảo

[1] Anil Maheshwari “Data Analytics: Made accessible”, Public book, 2015.

[2] EMC Education Services “Data Science & Big Data Analytics”, John Wiley and Sons Inc, 2015.

[3] Trần Minh Quang, "Khai Phá Dữ Liệu và Kỹ Thuật Phân Lớp", NXB Đại Học Quốc Gia TP. HCM, 2020.

[4] Foster Provost, Tom Fawcett “Data Science for Business”, O'Reilly, 2013.

[5] Các tài liệu hướng dẫn sử dụng Tableau

[6] Bộ slide bài giảng và hướng dẫn thực hành do giảng viên cung cấp

© 2020- - TẬP ĐOÀN TÂM ANH - Đổi Mới && Sáng Tạo