TẬP ĐOÀN TÂM ANH
Tận tâm - Uy tín - Sáng tạo
0702 0966 10

0769 6907 31
Giới thiệu Liên Hệ

1. Khai Phá Dữ Liệu - DATA MINING - Cho Doanh Nghiệp

Hỗ trợ năng lực Khai Phá Dữ Liệu cho doanh nghiệp

Click vào để tải bài giảng mẩu.

2. Khai Phá Dữ Liệu Kinh Doanh - BUSINESS DATA MINING - Cho Doanh Nghiệp

Hỗ trợ năng lực Khai Phá Dữ Liệu Kinh Doanh cho doanh nghiệp

Click vào để tải bài giảng mẩu.

4. Năng Lực CNTT cho doanh nghiệp

Hỗ trợ giá rẻ nâng cao nâng lực cho doanh nghiệp

Click vào để tải bài giảng mẩu.

5. Năng Lực CNTT cho doanh nghiệp

Hỗ trợ giá rẻ nâng cao nâng lực cho doanh nghiệp

upgrade