TẬP ĐOÀN TÂM ANH
Tận tâm - Uy tín - Sáng tạoGiới thiệu Liên Hệ

Triển Khai Dự Án

Đánh Giá

1. Tư Vấn và Thiết Kế Cơ Sở Hạ Tầng

Đánh Giá

2. Viết Tài Liệu BA

Đánh Giá

3. Thiết Lập Môi Trường Dev

Đánh Giá

4. Thiết LẬp Môi Trường UAT

Đánh Giá

5. Triển Khai Sản Phẩm Lên Môi Trường Production

Đánh Giá

6. Go-live dự án

Đánh Giá

7. Bảo trì nâng cấp dự án nếu có yêu cầu

Đánh Giá


Số lượng đã truy cập websites: 1000273