TẬP ĐOÀN TÂM ANH
Tận tâm - Uy tín - Sáng tạo
0702 0966 10

0769 6907 31
Giới thiệu Liên Hệ

Ban Lãnh Đạo Tập Đoàn Tâm Anh

BoD

Đại diện công ty

Bùi Tiến Đức

Họ và Tên: Bùi Tiến Đức

Thạc Sĩ Khoa Khoa Học && Kỹ Thuật Máy Tính Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh